ВИДЕОТЕКА

Categories

36 videos
 • 11:14
  Преиспитување на еволуцијата
  Posted by Сард  .  July 21, 2016
  Со македонски титлови.
  998 views 0 likes 0 comments 0 favorites
 • 01:17:36
  Науката и откровението
  Posted by Сард  .  July 20, 2016
  Основни информации за Воведниот курс „Училиште за Животот": Воведниот курс „Училиште за Животот" има за цел да ги запознае посетителите со основните вистини на православната (правоверната/ ортодокс...
  1119 views 0 likes 0 comments 0 favorites
 • 08:13
  Внатрешниот живот на клетката
  Posted by Сард  .  July 20, 2016
  Harvard University го избрал XVIVO да направи анимација со која ќе ги поведе своите студенти по клеточна биологија на патување низ микроскопскиот свет на клетката. Анимацијата „The Inner Life of the C...
  1092 views 0 likes 0 comments 0 favorites
 • 01:01:17
  Науката и откровението 2
  Posted by Сард  .  July 20, 2016
  Основни информации за Воведниот курс „Училиште за Животот": Воведниот курс „Училиште за Животот" има за цел да ги запознае посетителите со основните вистини на православната (правоверната/ ортодокс...
  1112 views 0 likes 0 comments 0 favorites
 • 06:41
  Познатиот космос
  Posted by Сард  .  July 20, 2016
  American Museum of Natural History: The Known Universe Со македонски титлови.
  1020 views 0 likes 0 comments 0 favorites
 • 04:22
  Виктор Франкл - Потрага по смисла, 1972 г.
  Posted by Сард  .  July 19, 2016
  „Потрага по смисла“ - Познатиот говор на Виктор Франкл, 1972 г, со македонски превод За главниот фундамент во психотерапијата, остварувањето на вистинските потенцијали на човекот. Час по летање.
  1471 views 1 like 0 comments 0 favorites