ВИДЕОТЕКА

Оддели - Видеозбирка

Бактериски flagellum
0
Category:
Posted by Сард  .  July 21, 2016
0 favorites
1,019 views
0 likes
0 comments
Со македонски титлови.

Некои бактерии имаат апарат за пливање; flagellum, кој нема паралела во посложени клетки. Во 1973 г. било откриено дека некои бактерии пливаат со ротирачки flagellum.