Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Bерата нa еден стотник

~+~ Матеј 8: 5-13  А кога влезе Исус во Капернаум, се приближи до Него еден стотник и Го молеше говорејќи: 6„Господи, слугата мој лежи дома фа­тен и многу страда.“ 7Исус му рече: „Ќе дојдам и ќе го из­лекувам.“ 8А стотникот одговори и рече: „Гос­поди, не сум достоен да влезеш под мо­јот покрив; но кажи само збор и слугата […]

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: