Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

СООПШТЕНИЕ од Кумановско-осоговската епархија (КОЕ) за привремена поделба и менување на границите на КОЕ

со Одлука на Епархиското собрание на КОЕ, арх. бр. 122/23 од 21.4.2023 год., КОЕ се поделува, при што таа отстапува дел од своето канонско подрачје (јурисдикција), а со цел да се основа ново... Повеќе »

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: