Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Непишан типик

Според псалтикијното предание, секој ден и празник има одреден глас на кој ги пееме херувимските песни (на истиот глас се пее и Канонот на евхаристија во поново време, бидејќи традицијата тој да се пее само на глас Клитон е веќе одмината) и причесните, а во некои денови и славословијата. Дел од тоа предание е запишано во псалтикијните книги, но поголемиот дел се предава од учител на ученик, односно само преку постојано учество во светите богослужби. Сега запишано, го предаваме на нашите читатели за да преуспеваат во нивната ревност кон исполнување на светите богослужби во полно светоотечко предание.Можете да го преземете од овде
Според псалтикијното предание, секој ден и празник има одреден глас на кој ги пееме херувимските песни (на истиот глас се пее и Канонот на евхаристија во поново време, бидејќи традицијата тој да се пее само на глас Клитон е веќе одмината) и причесните, а во некои денови и славословијата. Дел од тоа предание е запишано во псалтикијните книги, но поголемиот дел се предава од учител на ученик, односно само преку постојано учество во светите богослужби. Сега запишано, го предаваме на нашите читатели за да преуспеваат во нивната ревност кон исполнување на светите богослужби во полно светоотечко предание.

Можете да го преземете од овде

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: