Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Општи паримии од службата на еден маченик

На велика вечерна Пророчества Исаиина чтение (Ис 43:9-14) Така вели Господ: Сите народи се собраа заедно, и ќе се соберат кнезови од нив. Кој ќе им ги објави овие нешта или кој ќе ви го разгласи она што било во почетокот? Нека доведат свои сведоци и ќе се оправдаат, да чујат и да кажат вистина. […]

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: