Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Согласно препораките за справување со состојбата предизвикана од ‎Ковид19, од 1 ноември 2020 година, администрацијата на Факултет ќе ‎работи само во вторник и четврток од 9 до 14 часот.‎ Во овој период нема да се изведуваат ниту предавања, вежби, ‎консултации, колоквиуми и испити со физичко присуство.‎ Од Деканатот

Согласно препораките за справување со состојбата предизвикана од ‎Ковид19, од 1 ноември 2020 година, администрацијата на Факултет ќе ‎работи само во вторник и четврток од 9 до 14 часот.‎

Во овој период нема да се изведуваат ниту предавања, вежби, ‎консултации, колоквиуми и испити со физичко присуство.‎

Од Деканатот

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: