Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

АКАТИСТ НА ПРЕПОДОБНА СТЕФАНИДА БИТОЛСКА И СКАДАРСКА

KONDAK 1Na Tebe, prepodobna majko Stefanido, so seta du{a svoja ti prinesuvame pofalni pesni,Raduvajki se na tvoeto sveto proslavuvawe,I so angelite voskliknuvame na tvoeto nebesno oven~uvawe : Aliluja!IKOS 1Milostiviot Bog te oven~a so qubovta Svoja,     i go ispolni srceto tvoe so nebesen `ivot.Ukrepena so Nego ti, site prepreki gi pobeduva[e, pobuduvaj}i ne i nas da te veli~ame :Raduvaj se, zo{to Boga slovoto od se najmnogu go zasaka!Raduvaj se, zo{to so Nego neprestajno besede{e!Raduvaj se, zo{to On ti be{e seta uteha vo `ivotot!Raduvaj se, zo{to so Negovata sila seto zlo go pobeduva{e! Raduvaj se, zo{to so silata Bo`ja se raspna za svetot i za site negovi slasti!Raduvaj se, zo{to ti se smaluva{e za da Hristos vo tebe raste!Raduvaj se, zo{to On te obdari so mudrost!Raduvaj se, zo{to te za~uva za sebe vo celomudrie!Raduvaj se, zo{to glavata tvoja ja ukrasi so nevenlivi venci!  Raduvaj se, zo{to od tvoeto detinstvo te izbra!Raduvaj se, zo{to nemu cela mu be{e predadena!Raduvaj se, zo{to mu ostana verna!Raduvaj se, prepodobna Stefanido, Skadarska, Kosovska I Bitolska pofalbo!           KONDAK 2  Gledajki go ne`niot cvet na tvojata blagorodna du{a,od tvoeto detinstvo, Gospod te izbra za sebe,i te oddeli od mlade{kite igri i suetniot `ivot, pobuduvajki gi tvoite roditeli zbuneti,so ~udewe i vo nedoumica da vozvikuvaat: Aliluja!IKOS 2Semokniot Bog poka`a ~udo na tebe, zakriluvajki te so ti{inata na molitvenoto mol~anie, vo sedmata godina tvoja, pred o~ite na site, za da gledajki te tebe, site Go proslavat. Zatoa na tebe, znaku Bo`ji, ti voskliknuvame:Raduvaj se, na angelite jaziku na ve~nosta!Raduvaj se, sekavico na Bo`jata svetlost!Raduvaj se, nem svedoku na Bo`jata prisutnost!Raduvaj se, ti{ino koja Boga Go slavi!Raduvaj se, zo{to nezgasliv venec sveti na tvojata glava!Raduvaj se, glasniku na Bo`jata vistina!Raduvaj se, molitveni~ke za site napateni!Raduvaj se, uteho i silo vo stradawata!Raduvaj se, tvrdino cvrsta na raslabenite!Raduvaj se, zo{to so ma`estvenata sila, nepobedliva si bila!Raduvaj se, so mudrost golema site gi voshiti!Raduvaj se, celomudrena nevesto Hristova!Raduvaj se, prepodobna Stefanido, Skadarska, Kosovska I Bitolska pofalbo!KONDAK 3Tvoite te odvedoa do sveti Vasilij, neznaejki seu{te {to e so tebe, a ti radosna kon svetitelot prio|a{e,pobo`no baknuvajki gi svetite ostro{ki, manastirski dveri i blagodarno pee{e: Aliluja!IKOS 3So toa gi pottikna i site svoi, da brzaat kon Ostrog sekoe leto, so usrdna vera i so toplo srce, da baraat od Svetiot milost od nebesata. A ti, mirno dete, nokta pod kivotot ja minuva{e, i vo srceto svoe, blagoslovi od Svetitelot sobira{e:Raduvaj se, lastaru na albanskata zemja!Raduvaj se, yvezdo na skadarskoto nebo!Raduvaj se, svetilniku vo zemnata bura!Raduvaj se, vojniku sekoga{ buden!Raduvaj se, sidro na kosovskiot korab!Raduvaj se, na svetite De~ani stolbe!Raduvaj se, plodu na Kosovskoto pole!Raduvaj se, svetiwo na drevnata Bitola!Raduvaj se, runo na “bogdajskata” gradina!Raduvaj se, orelu na strojniot Pelister!Raduvaj se ,na seloto Krstovo, krstonosna devo!Raduvaj se, na svetata majka Ana Vra~evi{ka sopodvi`ni~ke!Raduvaj se, prepodobna Stefanido, Skadarska, Kosovska I Bitolska pofalbo!KONDAK 4So dvaeset i pet godini sama se nau~i da ~ita{, i ostavi se {to e nepotrebno,samo molitvata tivka vo srceto ja vtkaja, vdlabo~uvajki se vo tajnite na ovoj i onoj svet, i blagodarstveno kon Boga voskliknuva{e: Aliluja!IKOS 4So vredni race, no u{te poveke so vreden um i srce, celata na Boga se predava{e, i svoeto Sveto Pismo so solzi umilni i topla qubov go natopuva{e. Pou~eni od ova nie pofalbi ti prinesuvame:Raduvaj se, neumorna ~itatelke na Bo`jata nauka!Raduvaj se, qubitelke na duhovnite pouki!Raduvaj se, blagoslove od neboto!Raduvaj se, ispolneta so strav Bo`ji!Raduvaj se, `edna za duhovno znaewe!Raduvaj se, ispovedni~ke na Bo`jata qubov!Raduvaj se, so zbor ~udesno obdarena!Raduvaj se, dare`liva riznico !Raduvaj se, daritelke na topli zborovi!Raduvaj se, so mudrost obdarena!Raduvaj se, smirena, {to so bolnite sostraduva{ !Raduvaj se, prepodobna Stefanido, Skadarska, Kosovska I Bitilska pofalbo!KONDAK 5Albanskite grebeni bea opasni I te{ki za umornite srpski junaci, {to niz pustite predeli se probivaa vo nemo hodo~astie. Ti, sveta, im slu`e{e, hrana im gotve{e I melemi na ranite im stava{e za da zaedno so tebe, povikuvaat: Aliluja !IKOS 5Hristijanskite doblesti sekojdnevno vo see, ti revnosno gi o`ivuva{e i zacvrstuva{e, ne sakajki mrzlivosta vo tebe da zavladee, oti znae{e deka taa ne e dostojna za ~ovekot, zatoa i nie revnosno voskliknuvame:Raduvaj se, siroma{na so duhot, zo{to tvoe e carstvoto nebesno!Raduvaj se, ti {to si pla~ela, zo{to si se ute{ila!Raduvaj se, krotka, zo{to zemjata si ja nasledila!Raduvaj se, gladna i `edna za pravda, zo{to si se nasitila!Raduvaj se, milostiva, zo{to si pomiluvana!Raduvaj se, ~ista po srce, zo{to Boga si go videla!Raduvaj se, ti koj mir sozdava{, zo{to tvoe e carstvoto nebesno!Raduvaj se, zo{to te progonuvaa, sramea  zboruvaa lo{i zborovi, la`no zaradi imeto Hristovo!Raduvaj se i veseli se zo{to golema e nagradata tvoja na nebesata!Raduvaj se, za{to i prorocite taka, pred tebe gi gonea!Raduvaj se, prepodobna Stefanido, Skadarska, Kosovska i Bitolska pofalbo!KONDAK 6“Ne pla{ete se luge, ako Bog e so nas, kako i {to e, ni{to nema da ni bide!”…so nepokolebliva vera vo burata Skadarska ti, uplas{enite luge si gi te{ela, i nivnata padnata vera, kako Hristos - petrovata, si im ja jaknela,ta izbaveni od propasta da voskliknuvaat: Aliluja!IKOS 6Apostolsko be{e tvoeto ~ustvo za Hrista, so koe si gi te{ela malodu{nite luge, i so nego si gi ugostuvala umornite i gladnite, {to na pazar odea vo bogatiot Skadar. So svoeto gostoqubie niv gi pou~uva{e deka ne e zlato - metal {to sveti, tuku pobo`na du{a ~ista, od koja sveti svetlosta Hristova:Raduvaj se, zo{to kako Avram ima{e vera!Raduvaj se, za{to kako nego be{e spremna za `rtva!Raduvaj se, za{to kako nego se odre~e od se!Raduvaj se, zo{to so negovoto gostqjubie se zdobi!Raduvaj se, zo{to gostite gi gleda{e kako Hrista!Raduvaj se, zo{to im svete{e kako zvezda ~ista!Raduvaj se, zo{to ima{e Avramovska doverba!Raduvaj se, zo{to so vera vo vetenata zemja trgna!Raduvaj se, zo{to kako on duhovno povede mnogu!Raduvaj se, patevoditelko na slabite kon spasenie!Raduvaj se, ognen stolbu vo mrakot na ovoj svet!Raduvaj se, tivok glasu od neboto!Raduvaj se, prepodobna Stefanido, Skadarska, Kosovska I Bitolska pofalbo!KONDAK 7Posaka na Bo`ik da se zadovoli{ so telesna hrana. No Gospod ne ti dade, zo{to On se rodi za radost i spasenie na du{ite, a ne za jadewe I piewe, i telesno zadovolstvo. Zatoa ti glasno mu voskliknuva{e: Aliluja!IKOS  7So postot I molitvata Ti se izdiga{e kon neboto, tie dve krilja, za{tita vo se ti bea. Gi pregrna so seto srce svoe, znaej}I gi dobrite plodovi od niv, I vozdignata so niv na neboto, ti kako temjan pred Boga mirisa{, pobuduvaj}I ne I nas da voskliknuvame:Raduvaj se, vozdr`liva `ico na nebesnata harfa !Raduvaj se, sokrien trudu pred Boga prinesen !Raduvaj se, zo{to so raspadliva hrana nikoga{ ne se zadovoli !Raduvaj se, zo{to ~ustvata za strastite na ovoj svet gi zatvori !Raduvaj se, zo{to so o~ite samo Bog go gleda{e !Raduvaj se, zo{to so ustata samo Bog go fale{e !Raduvaj se, zo{to so mirisot samo temjan ~ustvuva{e !Raduvaj se, zo{to vkusot samo so pri~esta go zasladuva{e !Raduvaj se, zo{to so rakata svoja neprestajno samo krst dopira{e, zo{to so nego raspnata be{e !Raduvaj se, zo{to uvoto svoe samo so Bo`ji slavoslovewa go napojuva{e !Raduvaj se, zo{to srceto tvoe nebo otvori !Raduvaj se, }erko na najubavata pesna !Raduvaj se, prepodobna Stefanido, Skadarska, Kosovska I Bitolska pofalbo!KONDAK  8So celomudrie te oble~e Gospod, I na glavata pobo`no pokrivalo stavi – celata vo crno, kako taa {to za svojata pradedovska, nebesna tatkovina `ali, ti povikuvame: Aliluja !IKOS  8So raspadlivite vrski na ovoj svet ti ne se vrza, so radost go ~uva{e devstvoto svoe – umot, srceto, voljata, du{ata I teloto. Sekoj drug razgovor ti smelo go prekinuva{e, {to bo`estvenoto devstveno celomudrie ne go slave{e. Zatoa ti peeme:Raduvaj se, krotka golubice ~ista !Raduvaj se, lebedu {to od belina sveti{ !Raduvaj se, `eravu na vedroto nebo !Raduvaj se, zo{to osven Gospod nikoj ne ti treba !Raduvaj se, seta vo Hrista vnesena !Raduvaj se, so Hristos krepki pobedni~e !Raduvaj se, Hristolika sovest ma~eni~ka !Raduvaj se, upodobena na Hristovite stradawa !Raduvaj se, oven~ana so Negovite venci !Raduvaj se, zo{to na neboto dvorec za tebe sveti !Raduvaj se, Hristova nevesto ~ista ! Raduvaj se, prepodobna Stefanido, Skadarska, Kosovska I Bitolska pofalbo!KONDAK  9Neprijatelite Hristovi mnogu od vas od Skadar ve proteraa, zaradi Hrista I verata pravoslavna. Kosovo maj~inski vi ra{iri race I ve primi vas vo svojot svet skut, a Visoki De~ani duhovno ve krepea, I Sveti Stefan ve blagoslovuva{e, da peete na Boga: Aliluja !IKOS  9Na blagoslovenoto Kosovo sedum leta si `iveela, vo Drenovec star, pokraj Klin, vo koliba prepolna so ikoni, pred koi denono}no svete{e kandilce. Kratkovremena postela daska ti bila, a ostanatite ~asovi vo bdenija si gi minuvala, kako sve}a pred Boga – so ve~en ogan zapalena:Raduvaj se, na svetoto Kosovo pofalbo !Raduvaj se, neumoren de~anski patniku !Raduvaj se, revnosen de~anski pokloniku !Raduvaj se, gladna I `edna za sveta pri~est !Raduvaj se, zo{to slu`bata Bo`ja od srce ja qube{e !Raduvaj se, zo{to kako stolb nepodvi`na do krajot stoe{e !Raduvaj se, zo{to vnimatelno sekoj zbor go prima{e !Raduvaj se, srceto tvoe be{e dobra zemja za Gospoda !Raduvaj se, zo{to so pomo{ta Negova plodovi donese !Raduvaj se, zo{to so ti{inata De~anska se napojuva{e !Raduvaj se, molitvo od Boga dadena !Raduvaj se, tivok razgovoru pred oltarot na Sedr`itelot !Raduvaj se, prepodobna Stefanido, Skadarska, Kosovska I Bitolska pofalbo!KONDAK  10Bez Nebesna Hrana ne mo`e{e da `ivee{ ni den, bez krvta I teloto na Pre~istiot Hristos; On o`ive vo tebe so `ivotot svoj I ti ja osvetli du{ata da sveti kako sonce. Gledaj}I te takva sekoj den, monasite tivko voskliknuvaa: Aliluja !IKOS  10Hranata minliva teb ne te hrane{e, nitu `ivot ti dava{e. Ve~en `ivot od Hrista ti posaka, I so Nego edinstveniot sebe se hrane{e, I nas so tvojot primer ne pou~uva{e:Raduvaj se, zo{to tvoeto srce be{e spremno, ~isto !Raduvaj se, zo{to krvta svpja so Hristos ja osveti !Raduvaj se, zo{to teloto so Hristos go o`ive !Raduvaj se, zo{to vo smirenie kon Tajnite pristapuva{e !Raduvaj se, zo{to od site postojano pro{ka bara{e !Raduvaj se, zo{to na blagodatta, blagodat dodade !Raduvaj se, zo{to od sila vo sila rasne{e !Raduvaje se, zo{to `ivotot Hristov vo tebe se poka`a !Raduvaj se, zo{to dogmatskata vistina na sebe ja poka`a !Raduvaj se, blagoslove od nebesnata visina !Raduvaj se, orelu na visokta {iro~ina !Raduvaj se, prepodobna Stefanido, Skadarska, Kosovska I Bitolska pofalbo!KONDAK  11Samotijata ne si sakala da ja napu{ti{, vo koja bezgri`no so Boga si bila, so smirenost I krotkost povikot na svetiot vladika Nikolaj @i~ki si go odbila, I op{te`itieto vo @i~a samo tri dena go poseti, pa brzaj}I vo samotijata svoja, kon kosovskata koliba se upati, voskliknuvaj}i: Aliluja !IKOS  11No Bog za tebe drugo promisli, pa na patot ti prati dva angela vo telo, dve sestri – krotki, smireni, blagi, {to vo molitva gi minuvaa denovite svoi, gri`ej}I se za malite bitolski sira~iwa:Raduvaj se, zo{to nivniot pobo`en priziv go prifati !Raduvaj se, zo{to oseti deka od Boga se prateni !Raduvaj se, zo{to spremno trgna so niv, I kako apostol, svojot brat vo vozot go ostavi !Raduvaj se, zo{to na sebe nova koliba si napravi !Raduvaj se, zo{to “Bogdajskata” gradina be{e nov raj za tebe !Raduvaj se, zo{to I tamu celata vo molitva se predade !Raduvaj se, zo{to blagodatta tvoja gi ~uva{e siracite !   Raduvaj se, zo{to so tvoeto toplo prisustvo gi razveseluva{e nivnite ta`ni denovi !Raduvaj se, zo{to I vo voeniot mete` ostana cvrsto so Boga !Raduvaj se, zo{to se zdobi so rani zaradi svetlinata na Boga !Raduvaj se, zo{to so krv ma~eni~ka yidovite na tvojata }elija gi natopi !Raduvaj se, zo{to so mo{tite svoi Bitola drevna ja osveti !Raduvaj se, prepodobna Stefanido, Skadarska, Kosovska I Bitolska pofalbo!KONDAK  12Site maki na `ivoto tvoj, site radosti I tagi, te`at I bolt, I nam ni blagovesti, na ~edata svoi, preku prekrasnite pisma, bogoispolneti “Ispovedi” tvoi. Zatoa so radosni srca, blagodarstveno ti voskliknuvame: Aliluja !IKOS  12Ti postojano saka{e Boga da Go ispoveda{, ni{to so nevnimanie da ne ostavi{, I ~ista sovest I sloboda pred Nego da ima{. So skru{ena I umilna du{a pokajni~ki kon Nego si se obra}ala I site `alosti I radosti na Nego si gi ka`uvala:Raduvaj se, zo{to Gospod ti be{e topol sobesednik !Raduvaj se, zo{to so Nego site tajni na svojata du{a si gi delela !Raduvaj se, zo{to na Nego neprestajno si se ispovedala !Raduvaj se, zo{to duhovniot otec vo toa te bodre{e !Eaduvaj se, zo{to tvoite pisma toj pobo`no gi ~uva{e !Raduvaj se, zo{to I toj be{e voshiten od riznicata na tvojata du{a !Raduvaj se, zo{to tvoeto bogatstvo ostana zapi{ano I za nas, padnatite !Raduvaj se, zo{to so nego ne krepi{ I nas, duhovno malite !Raduvaj se, na site pobo`ni du{I, u~itelko !Raduvaj se, za celiot svet molitvenice !Raduvaj se, na malodu{nite ohrabruvawe !Raduvaj se, na Bo`jite tajni prozirawe !Raduvaj se, prepodobna Stefanido, Skadarska, Kosovska I Bitolska pofalbo!IKOS  13O, svet venecu na Najsvetiot Car, prpodobna majko Stefanido, bednite I mali molenija na{I primi gi, I posreduvaj smelo so qubovta svoja za site nas, padnatite, bednite I ta`nite, palej}I vo srcata na{I ve~en plamen, za da so radost, Gospoda Go veli~ame: Aliluja ! (Tri pati)превод: ѓакон Емил А.

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: