Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Сите народи ќе се соберат пред Него…

СИТЕ НАРОДИ ЌЕ СЕ СОБЕРАТ ПРЕД НЕГО… Уметничките и книжевните претстави на Страшниот суд и пеколот, особено оние од средниот век, немаат многу допирни точки со евангелската концепција за пеколот, заснована на Христовото учење. Имено, во својата проповед за Страшниот суд, Христос зборува за блажените, за оние кои го примаат „Царството подготвено од основањето на […]

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: