Весникар - најнови статии

Весникар - најчитани статии

Паримии во Светата и Велика Среда

На шести час Пророчества Иезекиилева чтение (Езек 2:3-3:3) Господ ми рече: „Сине човечки, Јас те праќам при домот Израилев, при непокорни луѓе, кои ме огорчија; тие и татковците нивни Ме отфрлија дури до денешниов ден. Тие се синови со огрубено лице и со жестоко срце. При нив те праќам и ти ќе им кажеш: „Така […]

Original Link...


Tags: None
0 comments
Report        

Read On: