БлогМК - Пѣвница »

 • Шестостихија на осумте гласа

  Posted 2014-05-28 17:00:00 by: Сард

  Во грчките Октоиси, на крајот од секој глас постојат кратки поеми, составени секоја од шест дванаестерци, кои ги опишуваат карактеристиките на гласовите. За жал, никогаш не биле преведени на Црковнословенски (колку што ми е мене познато). За прв пат ги објавуваме на Македонски јазик.Песнописецот ракоплеска со восхит:о, достоинство, прв давајќи ти почит!Се нарече на музиката глас први,благословен од нас со првите слова.Првина носиш во уделот свој, први,првенство на победа секогаш водиш.Иако по чинот второ место зеде,прв си кој со сладост медни реки течеш.Твоите напеви, преслатки и медникоските ги хранат, срцето го сладат.Сирените мора да пееле втори,зашто нема од него помеден мелос.Иако си трет, по звук на машка силаблизок си со првоначалниот, Трети.Итар, прост и јасен, машки храбар, Трети,се покажа, сега чест и од нас носиш.Множества водиш истобројни ти, Трети,ти прилега почит на хармоничен глас.Празничен и песнен, желание си ти,Четврти, на секој најмузички избор.Играорците ги примаш и ги калиш,гласови наградуваш, кимвали ѕвониш.Тебе, Четвртиот, слаткогласен многу,те сакаат сите на ...

  Comments: 0   View more...

 • Солунско „Тело Христово“, кратко

  Posted 2014-04-25 20:50:00 by: Сард

  Тело Христово како што се пее во Богословскиот факултет во Солун. Стиховите се од Синајскиот канонар од 9ти век.Преземете од ...

  Comments: 0   View more...

 • Непишан типик

  Posted 2014-03-15 10:34:00 by: Сард

  Според псалтикијното предание, секој ден и празник има одреден глас на кој ги пееме херувимските песни (на истиот глас се пее и Канонот на евхаристија во поново време, бидејќи традицијата тој да се пее само на глас Клитон е веќе одмината) и причесните, а во некои денови и славословијата. Дел од тоа предание е запишано во псалтикијните книги, но поголемиот дел се предава од учител на ученик, односно само преку постојано учество во светите богослужби. Сега запишано, го предаваме на нашите читатели за да преуспеваат во нивната ревност кон исполнување на светите богослужби во полно светоотечко предание.Можете да го преземете од ...

  Comments: 0   View more...

 • Богатии обништаша, гл. 7ми и гл. 5ти

  Posted 2014-01-28 19:12:00 by: Сард

  Можете да го преземете од ...

  Comments: 0   View more...

 • Канон на Евхаристија на Македонски, гл. 5ти

  Posted 2014-01-22 12:03:00 by: Сард

  Благодарение на благочестивиот придонес на г-дин Панајотис Сомалис, протопсалт на храмот на светите Константин и Елена во Перистери, Атина.Преземете од ...

  Comments: 0   View more...

 • Секојдневни вечерни прокимени

  Posted 2014-01-18 14:20:00 by: Сард

  Можете да ги преземете од ...

  Comments: 0   View more...

 • Збирка на словенски псалтики

  Posted 2014-01-16 23:07:00 by: Сард

  Оваа збирка е преземена од страницата Аналогион.гр, каде е поставена благодарение на г-дин Душан Радосављевић и неговите извори. Книгите се симнуваат со непосредна врска до изворот.- Илия Атанасов:  Страстна седмица и Пасхата, И. Атанасов, 1941Книга 1, Страстна седмица и ПасхатаКнига 2, Цветособрание от Вечернята, Утрената и Божествената ЛитургияПреземете во ПДФ од овде (48МБ)- Тодор Икономов  Песнопение, Т. Икономов, 1872Краток воскресник и ЦветособраниеПреземете во ПДФ од овде (28МБ)- Ангел Иванов Севлиевец  Ирмология, А. Иванов, 1875Опширни катавасии, кратки ирмоси, избрани псалми и полиелеиПреземете во ПДФ од овде (8МБ)- Жеко Павлов  Триод и Пентикостар, Ж. Павлов, 1907Преземете во ПДФ од овде (34МБ)- Петър Сарафов  Ръководство, П. Сарафов, 1912Опширен педагошки дел со историја, житие на свети Јован Кукузел, „Парахордний станъ“, вежби, избрани дела од Утрената, Литургијата и слаткогласни ирмоси.Преземете во ПДФ од овде (86МБ)- Манаси Поп Теодоров  Псалтикийна Литургия, М. Поп Теодоров, 1905Преземете во ПДФ од овде (12МБ)  Псалтикийни Треби, М. Поп ...

  Comments: 0   View more...

 • Блаженъ мужъ, кратко на глас 8ми, од Теодор Фокејски

  Posted 2014-01-16 17:40:00 by: Сард

  Можете да го преземете ...

  Comments: 0   View more...