ВИДЕОТЕКА

Categories

1 video
  • 23:28
    50 години Македонското Црковно Прашање
    Posted by Сард  .  August 19, 2017
    Црквата е една. Господ не востанови многу цркви, туку една. А таа една Црква се поистоветува со единственото Тело на единиот Христос. Но, заради тоа што таа една Црква се остварува, се пројавува и ико...
    1 view 0 likes 0 comments 0 favorites