ВИДЕОТЕКА

Сард's other channels

 .  July 25, 2016 by Сард
0 subscribers .  83 videos .  0 likes .  0 comments
„Ум наш, дакле, нека буде на небесима у гледању на красоте рајске, на обитељи вечне, на анђеоске хорове, на тамошњи живот, где ли су, како ли су душе праведних или грешних; како ли ће се јавити велики Бог и Спас наш Исус Христос...

"Пазите да вас ко не обмане философијом и празном преваром, по предању људском, по науци света, а не по Христу". (Кол.2.8.)
83 videos