ВИДЕОТЕКА

Сард's other channels

 .  August 18, 2016 by Сард
0 subscribers .  58 videos .  0 likes .  0 comments
БОГОПОДОБИЕ (способност на човекот да се уподобува на Бога откако ја изгубил првобитната природа која била создадена по образ и подобие Божјо) е блог од едукативен карактер во склоп на мисионерската дејност при храмот „Св. Вмч. Георгиј" од Кочани чија цел е полесно и подостапно на верниците да им доставува текстови и видеа од областа на Православието со морално-поучна содржина. За повеќе информации кликнете на: http://bogopodobie.weebly.com/
58 videos