ВИДЕОТЕКА

Оддели - Видеозбирка

Павел Флоренски. Рускиот Леонардо
0
Category:
Posted by Сард  .  July 20, 2016
0 favorites
1,865 views
0 likes
0 comments
Име на филмот: Павел Флоренский. Русский Леонардо
Година: 2007. Жанр: Документарен. Траење: 26 мин. Режисер: Олег Бараев. Со вградени македонски титлови.

Павел Флоренски го завршил факултетот по физика и математика на Московскиот универзитет, a потоа и Московската духовна академија во Сергиев Посад. Тој бил филозоф, богослов, математичар, инженер, филолог, историчар, поет. Во 1933 г. го испратиле на Далечниот Исток во Сковородино, а во 1934 г. го пренеле во логорот Соловки. На 8 декември 1937 г. Флоренски бил стрелан, а по 21 година, посмртно рехабилитиран.

Во филмот се раскaжува за животот и научните истражувања на Павел Флоренски, за неговите напредни откритија...