ВИДЕОТЕКА

Оддели - Видеозбирка

Светото Писмо, патеводител во решавање на лични и општествени кризи - презвитер Ивица Тодоров
0
0 favorites
1,573 views
0 likes
0 comments
ЦИКЛУС НА ПРЕДАВАЊА ПОД ОПШТ НАСЛОВ:
"СВЕТОТО ПИСМО, ПАТ КОН ВИСТИНАТА И ЖИВОТОТ"

ТЕМА НА ПРЕДАВАЊЕТО: "СВЕТОТО ПИСМО, ПАТЕВОДИТЕЛ ВО РЕШАВАЊЕ НА ЛИЧНИ И ОПШТЕСТВЕНИ КРИЗИ"

ПРЕДАВАЧ: ПРЕЗВИТЕР ИВИЦА ТОДОРОВ

"СВ. ПЕТАР И ПАВЛЕ" - Ѓ.ПЕТРОВ