ВИДЕОТЕКА

Оддели - Видеозбирка

За бракот и семејството од православен христијански аспект
0
0 favorites
1,253 views
0 likes
0 comments
"Во овој свет, ако гледаме реално, има отсјај од рајот, но има и многу адски моменти.
Нашата цел како Христови ученици е пред се да ја поттикнеме совеста кај оние луѓе кои сеуште се во состојба на здрава менталност и здраво расудување. Има и такви!"

презвитер Ивица Тодоров