ВИДЕОТЕКА

Оддели - Видеозбирка

СВ.ЕФРЕМ НОВИ ЧУДОТВОРЕЦ„Малко преди да дойдат ужасите ще направя много чудеса, за да повярва светът
0
0 favorites
1,635 views
0 likes
0 comments
Подготви: Соня Анкова
Православен Видеоканал ХРАМ
ЧУДЕСА НА СВ.ВМЧК ЕФРЕМ НОВИ И В БЪЛГАРИЯ
„Малко преди да дойдат ужасите ще направя много чудеса,
за да повярва светът и да се спаси”.
https://www.facebook.com/soniaankova/posts/2859424724068851