Галатјаните 2:20  
Со Христа сум распнат на крстот; и јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене: а животот што сега го живеам во телото, го живеам преку верата во Божјиот Син, Кој ме возљуби и Се предаде Себеси за мене.

Библиски книги

Бр.НазивСкратеници
   
1Битие Бит Gen
2Излез Изл Exo
3Левит Лев Lv
4Броеви Бро Nm
5Повторени закони Пов Dt
6Исус Навин Ису Josh
7Книга Судии Суд Jdg
8Рут Рут Rth
91 Самуил 1Сам 1Sm
102 Самуил 2Сам 2Sm
111 Царства 1Цар 1Kgs
122 Царства 2Цар 2Kgs
131 Летописи 1Лет 1Chr 1Chronicles
142 Летописи 2Лет 2Chr 2Chronicles
15Ездра Езд Era
16Неемија Нее Neh
17Естир Ест Est
18Јов Јоб Jb
19Псалми Пса Ps
20Соломонови изреки Сол Prov
21Проповедник Про Ecc
22Песна над песните Пес SOS
23Исаија Иса Isa
24Јеремија Јер Jer
25Плач Јеремиин Пла Lam
26Језекиил Јез Eze
27Даниил Дан Dn
28Осија Оси Hos
29Јоил Јои Jol Jl
30Амос Амо Ams
31Авдиј Авд Oba
32Јона Јон Jon
33Михеј Мих Mch
34Наум Нау Nhm
35Авакум Ава Hb
36Софонија Соф Zep
37Агеј Аге Hg
38Захарија Зах Zec
39Малахија Мал Mal
40Матеј Мат Mt
41Марко Мар Mk
42Лука Лук Lk
43Јован Јов Jn
44Дела Дел Act
45Римјаните Рим Rm
461 Коринтјаните 1Кор 1Cor 1Corinthians
472 Коринтјаните 2Кор 2Cor 2Corinthians
48Галатјаните Гал Gal
49Ефесјаните Ефе Eph
50Филипјаните Фил Phil
51Колосјаните Кол Col
521 Солуњаните 1Сол 1The 1Thessalonians
532 Солуњаните 2Сол 2The 2Thessalonians
541 Тимотеј 1Тим 1Tim 1Timothy
552 Тимотеј 2Тим 2Tim 2Timothy
56Тит Тит Tts
57Филимон Флм Phlm Phm
58Евреите Евр Heb
59Јаков Јак Jas
601 Петар 1Пет 1Pt 1 Pt
612 Петар 2Пет 2Pt 2 Pt
621 Јован 1Јов 1Jn 1John
632 Јован 2Јов 2Jn 2John
643 Јован 3Јов 3Jn 3John
65Јуда Јуд Jde
66Откровение Отк Rv Apocalypse