Blogs

  • Соборноста како темелно начело за црковно управување

    Posted March 26, 2019 by Сард

    Кога Православната Црква слободно соборно одлучува оставена е да плови носена од „ветрот кој дува каде што сака“ и е со исправни ставови за тоа - која е и како се исполнува Божјата волја.Соодветно на Божјата волја, на заедничките собори на верниците, Црквата како заедница на верници, пре...

  • Судирот на Верата и хуманизмот

    Posted August 16, 2016 by Сард

    Бидејќи Верата учи за Бог, Кој е единствениот кој е Добар, Кој е единствениот кој е Љубов, тогаш учењето преку Верата во Бог е единственото учење (Богоспознанието, Богословијата, Веронауката) кое навистина може да учи за љубовта, добродетелноста, човекољубието (хуманоста). Доколку има љубов надвор ...